בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 405

אסורה הכניסה לכל רכב מנועי.

כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.