בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 418

אזור אסור ללימוד נהיגה.

כוחו יפה עד לתמרור 419.