בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 421

קצה קטע הדרך שעליו חל איסור העקיפה.

כוחו יפה