בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 402

אסורה הכניסה לכל רכב.

כוחו יפה בכביש שבו הוצב התמרור.