בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 417

אסורה הכניסה לרכב שרחבו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור.

כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.