בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 412

אסורה הכניסה לאופניים.

כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור