בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 411

אסורה הכניסה לבעלי חיים.

כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור