בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 413

אסורה הכניסה להולכי רגל.

כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור