בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 416

אסורה הכניסה לרכב שגבהו –כולל המטען- עולה על מספר המטרים הרשום בתמרור

כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.