בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 410

אסורה הכניסה לרכב עבודה ולטרקטור

כוחו יפה בכביש שלצידו הוצב התמרור.