בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 414

אסורה הכניסה לרכב עבודה, לטרקטור, לבעלי חיים, לאופניים והולכי רגל. צויינו שלשה או פחות מסוגי המשתמשים בתמרור, יחולו הוראות התמרור על פי המצוין בו.

כוחו יפה בדרך שבה הוצב התמרור.