בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 426

מהירות מיוחדת: אסורה הנסיעה במהירות העולה על מספר הקמ"ש הרשום בתמרור.

כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 216 ,427 ,425 ,424 ,217 או עד לתמרור הקובע מהירות אחרת. צוין אחרת בתמרור שמתחתיו – יחול האמור בו. הוצב מעל הכביש, יחול רק על הנתיב שמתחתיו.