בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 428

אסורה הפניה ימינה או שמאלה, בהתאמה, בפניה הקרובה.

כוחו יפה עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.