בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 424

אזור דרכים עירוניות.

כוחו יפה עד לתמרור 216 או .425