בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 430

אסורה פנית פרסה לימין או לשמאל, בהתאמה, בפניה הקרובה.

כוחו יפה עד לצומת הקרוב, כולל הצומת.