בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

באתר עבודה

באתר עבודה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 934

לוח נייד מהבהב: הכביש סגור.

כוחו יפה במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.