בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

באתר עבודה

באתר עבודה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 919

נתיב מתחלף -קו קטעים כפול בצבע כתום: אל תיסע בנתיב זה אלא אם הוצב מעליו תמרור 206 עד 212 , 201 עד 203 או 724 עד 724 פ.

כוחו יפה לאורך הסימון, באתר עבודה בדרך.