בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

באתר עבודה

באתר עבודה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 931

חרוט להכוונה או לסימון מכשול: סע על פי אופן הצבת החרוטים. אסור לעלות על המכשול המסומן בחרוט.

כוחו יפה במקום הצבתו, באתר עבודה בדרך.