בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

באתר עבודה

באתר עבודה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 930

עמודי הכוונה, בצד הכביש: הקוים האלכסוניים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך.

כוחו יפה בצידי הכביש, באתר עבודה בדרך.