בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

באתר עבודה

באתר עבודה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 927

נתיב נסיעה העומד להסתיים - חצים אלכסוניים בצבע כתום: עבור לנתיב הסמוך בכוון החץ.

כוחו יפה בנתיב שסומן, באתר עבודה בדרך.