בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

באתר עבודה

באתר עבודה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 932

פנס מהבהב בצבע כתום לסימון, איתות ואזהרה.

כוחו יפה במקום הצבתו, באתר העבודה בדרך.