בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

באתר עבודה

באתר עבודה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 917

לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.

כוחו יפה לאורך הקטע הנקוב, באתר עבודה בדרך.