בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 434

קצה קטע הוראות 433 , התמרורים 432 בלבד.

כוחו יפה