בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 435

אזור אסור לחנית רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג.

כוחו יפה . עד לתמרור 436