בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 432

אסורה חניית רכב בדרך בצד שבו הוצב התמרור.

כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 433 ,626 ,437 ,434 .817 ,627