בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

איסורים והגבלות

איסורים והגבלות

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 437

חנייה בלעדית לרכב של נכה בעל תוית כבתמרור

כוחו יפה במקום הצבתו.