בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

מודיעין והדרכה

מודיעין והדרכה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 632

המסר בתמרור שמעליו מיועד לפונה בכוון החץ.

כוחו יפה אחרי הפניה