בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

מודיעין והדרכה

מודיעין והדרכה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 628

קצה המקום או הקטע המותר לחניה על הכביש, או על המדרכה, על פי תמרור 626 או .627

כוחו יפה