בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

מודיעין והדרכה

מודיעין והדרכה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 625

כביש ללא מוצא מימין או משמאל, בהתאמה.

כוחו יפה בכביש שמימין או משמאל, בהתאמה.