בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

מודיעין והדרכה

מודיעין והדרכה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 627

מותרת החניה על המדרכה לרכב שמשקלו הכולל המותר עד 2200 ק"ג, בהתאם למסומן ובלי לחסום את המעבר ברוחב סביר להולכי רגל ולכסא גלגלים לנכה, אלא אם נאסרה החניה . על פי תמרור 820

כוחו יפה במדרכה שלפניך, עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 432 ,506 ,505 ,433 ,510 ,509 ,507 628 ,513 ,512 ,511 . או 818