בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

מודיעין והדרכה

מודיעין והדרכה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 631

לאורך הקטע שלפניך במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו.

כוחו יפה לאורך הקטע הנקוב.