בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

מודיעין והדרכה

מודיעין והדרכה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 626

חניה לכלי רכב, אלא אם נאסרה החניה : על פי תמרור 820 צוין סוג כלי רכב מתחת לתמרור-חניה לכלי רכב מהסוג המצויין בלבד.

כוחו יפה עד לצומת הקרוב , או עד לתמרור 432 ,506 ,505 ,433 ,510 ,509 ,507 ,513 ,512 ,511 . 628 או 818 ,627