בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

זכות קדימה

זכות קדימה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 309

לך זכות קדימה בדרך.

כוחו יפה עד לצומת או עד למחלף הקרוב, או . עד לתמרור 310

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: