בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

זכות קדימה

זכות קדימה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 308

לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי.

כוחו יפה לאורך קטע הדרך הצרה.

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: