בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

זכות קדימה

זכות קדימה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 301

תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.

כוחו יפה במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש, למעט הנתיבים שלצידם הוצב . תמרור 302

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: