בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

זכות קדימה

זכות קדימה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 307

תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לתנועה מהכיוון הנגדי.

כוחו יפה לאורך קטע הדרך הצרה.

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: