בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

זכות קדימה

זכות קדימה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 302

עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה.

כוחו יפה במקום שלפניו הוצב התמרור ולכל הנתיבים בכביש. הוצב התמרור בצד שמאל של הכביש כוחו יפה לגבי הפניה שמאלה ולגבי פניית פרסה לשמאל בלבד.

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: