בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

זכות קדימה

זכות קדימה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 304

עצור! (תמרור נייד).

כוחו יפה במקום הצבתו, עד לקבלת היתר להמשך הנסיעה או עד להופעתו של . תמרור 305

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: