בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

זכות קדימה

זכות קדימה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 306

תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים.

כוחו יפה במקום שבו מסומן מעבר החציה בכביש.

תמרורים נוספים בקטגוריה זו: