בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

רמזורים ובקרת נתיבים

רמזורים ובקרת נתיבים

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 726פ

נתיב יציאה: ליציאה מן הכביש סע בנתיב שמעליו הוצב תמרור זה.

כוחו יפה נוהג הרכב