בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

רמזורים ובקרת נתיבים

רמזורים ובקרת נתיבים

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 717

אור לבן מהבהב: התקדם בזהירות תוך שמירת הוראות כל דין.

כוחו יפה נוהג ברכבת מקומית או ברכב