בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

רמזורים ובקרת נתיבים

רמזורים ובקרת נתיבים

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 716

אור לבן עגול: עצור כאמור . ב 708- אם אינך יכול לעצור לפני הצומת בבטחה, או נכנסת אליו, השלם את מעבר הצומת ופנהו מיד כאמור ,713 ,712 ,711 , ב – 710 . 714 , או 715

כוחו יפה נוהג ברכבת מקומית או ברכב