בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

רמזורים ובקרת נתיבים

רמזורים ובקרת נתיבים

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 708

אור לבן מלבני אופקי: עצור! סומן קו עצירה – עצור לפני קו העצירה, סומן מעבר חציה – עצור לפני מעבר החצייה, לא סומן קו עצירה או מעבר חציה – עצור בסמוך לרמזור הקרוב, אסור לעבור את קו העצירה או את מעבר החצייה או להיכנס לצומת כל עוד האור הלבן המלבני האופקי בפנס העליון דולק.

כוחו יפה נוהג ברכבת מקומית או ברכב