בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

רמזורים ובקרת נתיבים

רמזורים ובקרת נתיבים

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 704

חץ ירוק לכלי רכב: התקדם. מותר לנסוע רק בכיוון המסומן על ידי החץ. פנית פרסה מותרת בכוון החץ אלא אם הדבר נאסר על ידי תמרור אחר. אם מופיע אור ירוק מהבהב – האור הירוק מסתיים ועומד להופיע האור הצהוב .705 בחירת הנתיבים תהיה על פי המסומן על ידי . תמרור 813 או 92

כוחו יפה נוהג רכב