בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

הוריה

הוריה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 229

שבילים נפרדים לאופניים בלבד ולהולכי רגל בלבד, בהתאמה.

כוחו יפה עד לצומת הבא או , עד לתמרור 224 .228 ,227 ,226