בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

הוריה

הוריה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 224

נתיב חד-סטרי לתנועת אופניים. הנסיעה מותרת בכיוון המסומן בלבד . באמצעות סימון 804

כוחו יפה עד הצומת הבא או . עד תמרור 225