בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

הוריה

הוריה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 226

שביל להולכי רגל בלבד.

כוחו יפה עד לצומת הבא או , עד לתמרור 224 .229 ,228 ,227