בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

הוריה

הוריה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 222

אזור מיתון תנועה.

כוחו יפה עד לתמרור 223