בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

הוריה

הוריה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 227

שביל לאופניים בלבד.

כוחו יפה עד לצומת הבא או , עד לתמרור 224 .229 ,228 ,226