בחירת רישיון
התחברות

לוח תמרורים

אזהרה והתראה

אזהרה והתראה

backbutton חזרה לרשימת תמרורים
signwhole
תמרור 150

מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מיוחד.

כוחו יפה בדרך שלפניך